Pikuj o świcie

Dawniej Pikul, a przed wojną - Huśla.

Skomentuj...