Góry Pokuckie

Góry Pokuckie

Pomiędzy Prutem i Czeremoszem rozciągają się Góry Pokuckie (zwane także czasami Beskidami Pokuckimi lub Beskidami Huculskimi). Główny obszar zamieszkiwania Hucułów. Pasmo to jest odczuwalnie bardziej zagospodarowane i zaludnione niż inne, sąsiadujące pasma. W wielu miejscach góry otwierają się połoninami. W południowej cześci pasma niektóre szczyty dość kopiaste, z rumowiskami skalnymi, np. Rotyło.

Świetnym pomysłem na wędrówkę w Górami Pokuckimi jest przejście granią od Werchowiny, przez Rotyło, Hordię, Czornyj Pohar do Tatarowa lub Mikuliczyna.

→ czytaj więcej co się stało z Karpatami Pokucko-Bukowińskimi

Kraje

Ukraina

Najwyższy punkt

Ротило (Rotyło) — 1483 m n.p.m.

Rodzima nazwa

ukr. Покутські Карпати, Покутські Гори