Regionalizacja Karpat Słowackich

Góry

Słowacja to naprawdę karpacki kraj. Wszak aż 71% powierzchni naszego południowego sąsiada zajmują Karpaty (kiedy u nas jest to tylko 6%)!

Podstawowe informacje

W Karpatach Słowackich wydziela się 77 mezoregionów, które przekładają się na pasma górskie ale także pogórza, przedgórza, międzygórza, kotliny.

→ czytaj więcej skąd wzięło się tych 77 pozycji, głównie pasm górskich

Podział

Karpaty dzielą się wg Słowaków na następujące podprowincje:

Vonkajšie Západné Karpaty (Zewnętrzne Karpaty Zachodnie)

Słowackie Zewnętrzne Karpaty Zachodnie

Czyli część najbardziej na północy, stykająca się z Czechami i Polską. Najwyższą kulminacją tutaj są Orawskie Beskidy (Oravské Beskydy) z Babią Górą.

Vnútorné Západné Karpaty (Wewnętrzne Karpaty Zachodnie)

Słowackie Wewnętrzne Karpaty Zachodnie

Znakomita większość słowackich pasm górskich leży właśnie w Wewnętrznych Karpatach Zachodnich. Kulminacją tej podprowincji są Tatry, z górującym nad całymi Karpatami Gerlachem.

Vonkajšie Východné Karpaty (Zewnętrzne Karpaty Wschodnie)

Słowackie Zewnętrzne Karpaty Wschodnie

Czyli na chłopski rozum przedłużenie naszego Beskidu Niskiego i Bieszczad na Słowację. Słowacy jednak nie wyróżniają takich pasm, a odpowiednio: Ondawską i Laborecką Wyżynę oraz Bukowskie Wierchy.

Co ciekawe, dla Słowaków Karpaty Wschodnie zaczynają się już od zachodnich stoków Lackowej. Natomiast dla nas, dopiero od Przełęczy Łupkowskiej.

Vnútorné Východné Karpaty (Wewnętrzne Karpaty Wschodnie)

Słowackie Wewnętrzne Karpaty Wschodnie

 

Jedynym pasmem na Słowacji jest tutaj Wyhorlat.

Mapa

Mapa wszystkich karpackich celków (mezoregionów) na Słowacji, stworzona na potrzeby wyznaczenia Korony Karpat Słowackich.

Polska regionalizacja słowackich gór

Zarówno Kondracki lata temu, jak i całkiem niedawno naukowcy pod przewodnictwem prof. Solona z PAN (odpowiadającego za nową regionalizację polskich Karpat), również dzielili słowackie regiony, jednak trochę w innym stylu. Podaję ciekawsze różnice:

  • słowacki Beskid Niski - do niego Polacy zaliczają słowacki Busov, północny pas Pogórza Ondawskiego (Ondavská vrchovina) i Pogórza Laboreckiego (Laborecká vrchovina)
  • Działy Orawskie - Działy Orawskie z Polski przechodzą u Słowaków częściowo w Podbeskidzki Rów (Podbeskydská brázda), cześciowo w Pogórze Podbeskidzkie (Podbeskydská vrchovina)
  • Pogórza Przedtatrzańskie - Słowacy nie mają odpowiednika np. na zachodzie Pogórza Przedtatrzańskie przechodza w Skoruszyńskie Wierchy (Skorušinské vrchy)
  • Polacy wyróżniają Góry Straceńskie, Góry Stolickie, Murańską Płaninę na poziomie mezoregionu - dla Słowaków to wszystko jest Spišsko-gemerský kras
  • Kotlina Ipelska, Kotlina Luczeńska i Kotlina Rymawska - Polacy wyróżniają je wszystkie jako osobne mezoregiony, natomiast dla Słowaków to wszystko są mikregiony (słow. podcelok), wchodzące w skład Kotliny Południowosłowackiej (Juhoslovenskej kotlina)
  • Kotlina Trenczyńska, Kotlina Ilawska, Przełom Puchowski i Kotlina Bytczańska - znów to wszystko jest wydzielane przez Polaków do osobnych mezoregionów a dla Słowaków to jest Považské podolie
  • Góry Straceńskie (514.37), Murańska Płanina (514.34), Bruzda Górnohrońska (514.12) - również występują u Solona/Kondrackiego, ale Słowacy traktują je inaczej

 

 

Zainteresował Cię ten wpis? Może warto podzielić się nim z innymi?

Tagi: Karpaty, Karpaty Słowackie, Korona Karpat Słowackich, Słowacja

Korona Karpat Słowackich | Korona Gór Słowacji
Korona Karpat Słowackich | Korona Gór Słowacji
Góry

8 października 2021  |  Czytaj po polsku

77 pasm do zdobycia w ramach Korony Karpat SłowacjiCzyli 77 wyśmienitych argumentów, by odkrywać góry naszego południowego sąsiada!

Korona Karpat Słowackich - wyznaczenie i opracowanie
Korona Karpat Słowackich - wyznaczenie i opracowanie
Góry

8 października 2021  |  Czytaj po polsku

To nie jest artykuł, który się będzie dobrze czytać. Jest on kierowany do fanatyków chcących poznać jak powstało opracowanie Korony Karpat Słowackich.

Wielka Korona Karpat
Wielka Korona Karpat
Góry

8 października 2021  |  Czytaj po polsku

Wielka Korona Karpat to projekt zdobycia najwyższych szczytów wszystkich pasm górskich w Karpatach.

Do odkrycia ~300 karpackich pasm górskich! Gotowy na przygodę życia?

Jak wyznaczać szczyty do koron?
Jak wyznaczać szczyty do koron?
Góry

29 listopada 2023  |  Czytaj po polsku

2 lata temu opublikowałem projekt Wielkiej Korony Karpat. Jako że zasady opracowywania koron karpackich dla każdego kraju są podobne, opisuję zbiorczo moje przemyślenia i wnioski.

Od technikaliów m.in. jak wyznaczać najwyższe szczyty w paśmie, po pytania natury czysto teoretycznej i koncepcyjnej m.in. co jest szczytem?

Nowa regionalizacja polskich Karpat
Nowa regionalizacja polskich Karpat
Góry

10 października 2019  |  Czytaj po polsku

Nowe pasma górskie w Polsce - np. Pewelsko-Krzeszowskie. Rozdzielenie Beskidu Żywieckiego. Tatry Reglowe. Pomijana często Magura Spiska.. I cały szpaler niedocenianych pogórz, których część podchodzi pod 1000 m n.p.m.

To tylko skrót zmian w regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski opublikowanej niedawno. Jakie oznacza to konsekwencje dla nas - fanów Karpat i górołazów?

Regionalizacja Karpat Czeskich
Regionalizacja Karpat Czeskich
Góry

9 lutego 2022  |  Czytaj po polsku

Karpaty, zajmując ~8% powierzchni Czech, nie dominują w ojczyźnie Krecika. Nie można jednak o nich zapomnieć.

Korona Karpat Czeskich - opracowanie
Korona Karpat Czeskich - opracowanie
Góry

2 lutego 2022  |  Czytaj po polsku

Przemyślenia, wątpliwości i wnioski wysnute podczas opracowywania Korony Karpat Czeskich.

Korona Karpat Czeskich
Korona Karpat Czeskich
Góry

8 października 2021  |  Czytaj po polsku

Karpaty Czeskie ciągną się przez cały wschód kraju, od Cieszyna do Devina. W skład Karpat Czesi zaliczają 20 mezoregionów (zwanych po czesku celkami).

Oto Korona Karpat Czeskich

Skomentuj...